O nás

Firma byla založena v roce 1995 manželi Glogarovými. Navázala na tradici výroby zejména vlněných přikrývek, které byly pro region typické již několik generací a jejich průmyslová produkce začala v roce 1987. Firma prošla dynamickým rozvojem, k původní výrobě přikrývek se postupně přidala výroba polštářů, přehozů, doplňků pro zdravé spaní, jakož i matrací (včetně futonů) a zejména čalounických výplní.

2G spol. s r.o. – Přikrývky a polštáře je rodinná firma, patřící mezi největší výrobce jak přikrývek a polštářů, tak i čalounických výplní nejen v České ale i Slovenské republice. Rozsah používaných materiálů je v tuzemsku ojedinělý. V současnosti společnost zaměstnává ve třech provozech 140 pracovníků. Firma disponuje vyspělým technologickým vybavením od renomovaných firem (Dürkopp Adler, Stutznäcker – Mammut nebo Resta), umožňujícím vyrábět až do šíře 280 centimetrů. Trvalé zvyšování technologické úrovně je jednou z hlavních priorit společnosti. Společnost je významnou měrou zapojena do mezinárodního obchodu, cca 40% produkce exportujeme a více jak 30% výrobních vstupů dovážíme.

Firma dlouhodobě spolupracuje se státem autorizovanou zkušebnou ITC Zlín, Textilním zkušebním ústavem v Brně a Design centrem v Brně. Společnost je členem ATOK – Asociace textilního, oděvního a kožedělného průmyslu a Cechu čalouníků Brno. Společnost je oprávněna používat označení „ČESKÝ VÝROBEK“ dokladující kvalitu naší produkce. Několik let spolupracujeme s agenturou na podporu exportu Czech Trade, a i díky ní se postupně zvyšuje podíl zahraničních obchodních partnerů na obratu společnosti. Hlavní odbytiště jsou zejména sousední země, ale také například Rusko nebo Chorvatsko.