Filozofie

Skladba našich zákazníků je velmi různorodá a stejně tak i jejich požadavky a potřeby. Snažíme se naši produkci organizovat a směřovat tak, abychom uspokojovali očekávání a představy ať už jde o významné nebo jednotlivé odběratele. Našim cílem je dlouhodobá spolupráce a snažíme se zákazníkům dodávat kvalitní zboží podpořené odpovídajícím servisem, tak aby poměr užitné hodnoty k ceně byl co nejvyšší. Prostředky k dosažení svých cílů spatřujeme v trvalé technologické i oborové inovaci, flexibilitě, kontrole nákladů a zejména vysoké kvalifikaci a kvalitě našich pracovníků. Věříme, že orientace na tyto aspekty nám pomůže nejen udržet, ale i zlepšit a upevnit naše postavení na trhu.